Deze indeling is slechts een voorbeeld en kan worden aangepast aan de specifieke behoeften en doelstellingen van het team en de organisatie.

Wel blijft het belangrijk om voldoende interactieve en praktische elementen op te nemen om de deelnemers te betrekken en de leerervaring te versterken.

Samen Sterk: teamwork en samenwerkingstraining

 

Doel van de Training: Deze training heeft tot doel de vaardigheden van teams te versterken op het gebied van teamwork en samenwerking, met als resultaat een hechter en effectiever team.

 

Duur: 2 dagen

 

Dag 1: Versterken van de Teamcultuur

 

Inleiding

 • Welkom
 • Introductie van en door deelnemers
 • Verwachtingen van de training

 

Belang van Teamwerk

 •  Belangrijke elementen en voordelen van succesvol teamwork
 • Voorbeelden van succesvolle teams in diverse omgevingen 
 • Teamactiviteit: Identificeren van individuele sterke punten en hoe ze bijdragen aan het team

 

Team Building Activiteiten

 • Verschillende teambuildingactiviteiten om onderlinge relaties te versterken
 • Reflectie op de teambuildingactiviteiten
 • Namiddag: Communicatie in het Team

 

Workshop over effectieve communicatie

 • Effectieve communicatievaardigheden

 • Actief luisteren en het belang ervan in teamwork

 • Non-verbale communicatie in teamcontext

 • Praktische oefeningen en rollenspellen om communicatievaardigheden te verbeteren

 

 

Dag 2: Samenwerking en Probleemoplossing

 

Samenwerken aan Doelen

 • Bespreking van gezamenlijke doelen en visie van het team
 • Teamoefening: Formuleren van concrete stappen om doelen te bereiken

 

Diversiteit en Inclusiviteit

 • Het belang van diversiteit in teams
 • Bespreking van de voordelen van een inclusieve teamcultuur
 • Case studies en groepsdiscussies over het belang van diverse perspectieven in het team

 

Conflictbeheersing en Feedback

 • Technieken voor effectieve conflictbeheersing
 • Stimuleren van een cultuur van constructieve feedback
 • Oefeningen voor het geven en ontvangen van feedback

 

Praktische Toepassing

 • Toepassing van geleerde vaardigheden op echte situaties
 • Individuele actieplannen voor het toepassen van geleerde vaardigheden op de werkplek om bij te dragen aan het groepsdoel
 • Afsluitende bespreking en evaluatie van de training