Vervolg gesprek

€ 60,00

- Coaching maatwerk en persoonlijk

- Advies

- Ondersteuning

- Open gesprek - walk en talk

 

Deze gesprekken zijn pas mogelijk na het doorlopen van een coachpakket of na een loopbaanbegeleidingstraject met loopbaancheques.